GÜNÜMÜZDE GENÇ OLMAK
Gençlik 15-24 yaşları arasında biyolojik, psikolojik, bilişsel ve sosyolojik bir gelişim sürecidir. Bebeklik ve çocukluk döneminin devamı olan gençlik aynı zamanda bu dönemlerde gelişen yapının olgunlaşma sürecidir. Gençler de çağına özgün değişimler geçirecektir. ''Bizim zamanımızda'' diye başlayan cümleler çok anlam ifade etmeyecektir. Gençlik dönemi açık denizde bir sandalda olamaya benzetilebilir. Kimi zaman sakin kimi zaman dalgalı bir dönem. Önemli olan bu dönemde az hasar almak ya da onarılmayacak hasarlar almamaktır. Tabi ki bunun için biz yetişkinlere çok iş düşmektedir.


Çevre kavramı bu dönemde daha da önem kazanmaktadır. Aile çevresi, okul çevresi, yaşanılan şehir, köy vs. Günümüzde ki sosyokültürel, sosyoekonomik, sosyopolitik değişimler gençlerin gelişimi ve kimlik oluşturmasında önem arz etmektedir. Genç artık anne-baba özdeşiminden çıkıp arkadaş, öğretmen, film, roman kahramanları gibi özdeşim nesneleri bulmaya başlar. Bu dönemlerde aileler çocukları kendilerinden uzaklaştığı için kaygı duymaya başlarlar. Bu nedenle de bazı aileler durumu normal değerlendirmek ve gencin kendi gelişimini tamamlaması için ona destek olmak yerine bu endişelerinden dolayı daha kontrolcü, katı, cezalandırıcı davranabilirler. Bu tip davranışlar gençte öfke, başkaldırı ya da içe dönme, güvensizlik gibi sorunlara yol açabilir.

Tabi ki ailelerin bu kaygılı tutumlarına günümüz toplumsal özellikleri de neden olmaktadır. Özellikle 1990’lardan sonra hızla gelişen teknoloji sayesinde olumlu veya olumsuz bilgiye ulaşmak çok kolaylaşmıştır. Geçler sosyal kabul görebilmek için, bir topluluğa ait olabilmek için tek tip olma şeklinde davranmaktadırlar. Yakın bir zamanda bir arkadaşımın üniversiteye başlayan kızı ''bu şarkıları öğrenmeliyim, yoksa mekanlarda salak gibi etrafa bakıyorum'' diyerek aslında durumu bana özetlemiş oldu. Kabul görmenin, onaylanmanın çok önemli olduğu bu yaş döneminde bizler yani anne babalar nerde olmalıyız?

Öncelikli olarak birey olma çabalarını ve yöntemlerini izlemek önemlidir. Yanlış olduğunu düşündüğümüz yerlerde onunla bir birey gibi, nasihat vermeden fikrimizi paylaşmak önemlidir. Unutmayalım ki bu dönemde çocuklarımızın omuzlarında inanılmaz bir yük vardır. ''Yediği önünde, yemediği arkasında'' ''her istediği oluyor, şımarıklık yapıyor'' gibi düşünceler aslında kendi yetiştirme tarzımızı gözden geçirmemiz gereken bir durumdur. Bu tarzda düşünmek inanın ki onları bize yaklaştırmayacaktır.
Günümüz gençliği özellikle toplumsal yer edinme dışında cinsel gelişim sürecinde de aktif bir dönemdedirler. Bu dönemlerde doğru bilgi edinme ve karşı cinsle ilişkide doğru tavırlar belirleme açısından da kafaları karışık olabilir. İnternet ya da sosyal çevreden edinilen doğru olmayan bilgiler onların bu gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu süreçte dikkatli olmak ve gençle iletişimi korumak önemlidir. Bilgi edinme yolları konusunda destekleyici olmak gerekmektedir. Madde kullanımı, intihara meyil, özenerek yapılan bir takım davranışlar ile karşılaşılabilir. Bunlar için baştan beri çocuğumuzla kurduğumuz pozitif ve destekleyici tutum işe yarayacaktır. Soğuk, mesafeli ve katı tutumlarla kurduğumuz bir ilişki var ise bu dönemde gence ulaşmak daha zor olacaktır. Bu tip durumlarda rol model teşkil eden bir öğretmen, lider gibi kişilerden destekler istenebilir.

Bu süreç günümüz gençliğinde gelecek kaygısını da yoğun yaşandığı bir dönemdir. Medyanın özendirici etkisi ile kısa yoldan para kazanma, popüler olma, sosyal kabul gören aykırı tutumlar vs. de görülebilir. Bu tip davranışlar gelecek ile ilgili daha iyi bir yer edinme, para kazanma, kabul görme konusunda akıl çeldirici olabilir.

Gençlik dönemi anlayacağımız gibi normal bir süreç fakat iyi idare edilmesi ve iyi şekillendirilmesi gereken erişkinlik öncesi bir dönemdir. Bu dönemde sadece anne-babalara değil, aslında hepimize iş düşmektedir. Onların bu dönemden olgunlaşmış, hayata hazır çıkmaları için aile, okul, sosyal çevre, medya ve mevcut yönetim sistemi olarak birlikte el ele çalışmalıyız. Çünkü gelecek olan bu gençleri anlamak ve sorunları konusunda destek olmak, çözümlerde yardımcı olmak daha güçlü bir toplum olmamızı sağlayacaktır. Unutmayalım ki bugünün gençleri geleceğin anne babaları, öğretmenleri, yöneticileri, hukukçuları, sanatçıları, mühendisleri vs. olacaklar. Eğitim sorunları, işsizlik, toplumsal kaygılar, ekonomik sıkıntılar ve bu gençlere yüklenen beklentiler sadece onların tek başına aşması gereken sorunlar değildir. Değişen dünya şartlarında GENÇ olmak her dönem gibi zorlayıcıdır. Büyürken tuttuğumuz el ne kadar büyüse de yanında olarak, onları severek, değer vererek, anlayarak refah, mutlu, eğitimli bir gelecek sağlayabileceğimizi unutmamalıyız.