ÇOCUĞUM NEDEN TUHAF DAVRANIYOR?
ACABA OTİSTİK Mİ?Her çocuğun sosyal etkileşim ve iletişim becerileri aynı hızda ve aynı düzeyde gelişmeyebilir. Bu süreçte çocuğun zihinsel ve fiziksel gelişimi, çevreden gelen sosyal uyaranların yoğunluğu ve uygunluğu gibi birçok etken rol oynar. Bu etkileşim sonucunda kimi çocuklar yaşıtlarının çoğundan “farklı” ya da “tuhaf” olarak nitelenen ilişki tarzları ya da ilgi alanlarına sahip olabilirler. Elbette her “farklı” ya da “tuhaf” olan otistik değildir. Ancak çalışmalar ebeveynlerin, özellikle de annelerin “yolunda gitmeyen bir şeyler var” hissinin % 80 olasılıkla doğru olduğunu göstermekte. Anne-babalar çocuklarındaki farklılığın onun zihinsel ya da bedensel gelişimini olumsuz etkilediğini, sosyal veya akademik alanlarda zorlanmasına neden olduğunu düşünüyorlarsa bir uzman görüşü almaları yerinde olur.

GELİŞİM SÜREÇLERİNİ BİLMEKTE FAYDA VARDIR


Bir bebek iletişim kurma ve sosyalleşme becerisi ve ihtiyacı ile doğar. Yaşamın daha ilk günlerinde bebek ile dış dünya arasında başlayan ilişki sürekli gelişir ve çeşitlenir. Sağlıklı gelişmekte olan 3 aylık bir bebek insan yüzüne ve sesine ilgi gösterir. 6 aylık bebek keyiflendiğini ya da rahatsız olduğunu yüzü ve bedeni ile ifade edebilir. 8-9. aylarda baş-baş yapabilir, el çırpabilir, heceleri tekrar ederek sesler çıkarabilir. 1 yaşında anne-baba diyebilir, işaret parmağı ile bir cismi gösterebilir, işaret edilen yere bakabilir. 2 yaşındaki bebek 2 kelimeli basit cümleler kurabilir, taklide dayalı oyunlar oynayabilir. Otistik bozuklukta bu gelişim basamaklarında aksama gözlenir.

36 Aydan küçük çocuklarınızda:
1-Karşılıklı konuşma sesleriyle ritmik etkileşim olmaması,
2-Sosyal ilişki için gerekli karşılıklı gülümsemenin olmaması,
3-Göz göze gelmeme ya da yüz yüze gelmekten kaçınma,
4-Uyku ve yeme sorunları,
5-Seslere, özellikle adına tutarlı olarak bakmama,
6-Başbaş yapmama, selamlaşma için el sallamanın gelişmemesi, kendiliğinden hatırlatmadan başlatmaması,
7-Ciddi bir yüz ifadesi,
8-Anne ya da baba eve gelince sevinçle, coşkuyla karşılamama, kapıya koşmama,
9-Yabancılamama ya da anne-baba ve yabancıya farklı davranmama, anne babayı tanıdığını yaşıtları gibi belli etmeme,
10-Sert nesnelerle oynama, yumuşak nesneleri tercih etmeme,
11-Hayali oyun kurmama,
12-İsteklerini parmağıyla göstermeme, isteğini yetişkinin elini tutup işaret etme ya da yetişkinin elini istediği şeyin üstüne koyma,
13-Gösterilen, işaret edilen yere bakmama,
14-Hoşuna giden herhangi bir şeyi getirip göstermeme, paylaşmanın olması, cicisini göstermeme,
15-Yetişkinlere maskaralık yapmama, eğlendirip dikkat çekmeye çalışmama,
16-Dikkat çekip çekmediğini sınamama,
17-Utanma, çekinme, zarar gelecek şeylerden belirgin olarak korkmama,
18-Yüksek seste kulaklarını kapama,
19-Kalabalıkta tek başına gibi davranma, yaşıtlarının yerine cansız nesnelerle ilgilenme,
20-Dönen, hareketli cisimlere ilgili olma,
21-Kendisi ritmik tekrarlayıcı hareketlerinin olması.
Bu gibi sizi rahatsız eden durumları gözlemlediğinizde lütfen çevrenize sorsanız da mutlaka bir uzman ile görüşün.
ÇÜNKÜ ERKEN TANI VE ERKEN TEDAVİ BU BOZUKLUKTA DA ÇOK ÖNEMLİDİR.
Tabi ki de bu belirtiler:
1-Doğumsal sağırlık ya da işitme azlığı,
2-Dili algılama ve sözel anlatım bozukluğu olarak tanımlanan konuşma bozukluğu,
3-Ağır ve tekrarlayıcı epileptik nöbetler,
4-Zeka geriliği gibi bazı gelişimsel, psikiyatrik ya da nörolojik durumların,
5-Ayrıca çocuğun yeterli ve uygun sosyal uyaranlar içeren bir ortamda bulunup bulunmadığının da göstergesi olabilir.
OTİZM: Neden oluştuğu, nasıl engelleneceği henüz çözülmemiş bir bozukluktur. Fakat dünyada üzerinde bilimsel araştırmaların çok yapıldığı bir bozukluktur. Genetik nedenler, çevresel faktörler, gebelik dönemindeki bazı durumlar vs. üzerinde durulmaktadır. Günümüzde tanılanması artmış ve daha çok kişi tarafından bilinmektedir ve günümüzde zeka eksikliğinin eşlik ettiği ve epilepsinin eşlik ettiği otistik vakalar da var fakat yüksek performanslı olan otistik sayısı daha fazla. Bu durum erken tanı ve erken tedavi ile çocuklarımızın hayata katılımını daha olumlu etkilemektedir.
TEDAVİ SEÇENEKLERİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRMEKLE BİRLİKTE GÜNÜMÜZDEKİ EN GEÇERLİ TEDAVİ ÖZEL EĞİTİMDİR.